At Nalı Büyüsü

At nalı büyüsü yapmak istiyorum diyenlerin de cinlerle uğraşmak zorunda kalma riski vardır. Bu tılsımları koruyan onlarla harekete geçen koruyucu güçlerin olduğunu


Bu yazıda, at nalı büyüsü ile ilgili rivayetlere, internette dolaşan mesnetli ve mesnetsiz bilgilere değineceğiz. Hemen hemen bütün dünyada eski kültürlerde en sık kullanılan ve uğur – şans getirdiğine inanılan at nalı, pagan kültüründen çıkıp günümüze kadar çeşitli kültürlerde büyü aracı olarak kullanılıyor. At nalı büyüsü kavramı buradan geliyor. Halen günümüzde evlerinin dış kapısına at nalı asan insanlar, at nalının kendilerine uğur getireceğine inanıyor. At nalının ortaçağdan beri kullanıldığını biliyoruz. Özellikle milattan sonra 500 yılından bu yana at nalı kullanılıyor, atların Kendisi de birçok kültürde kutsal hayvanlar olarak kabul görüyor. At nalına yüklenen manevi misyon ise, Hristiyan efsaneleri ile güçlendirilen, insanları cinlerden kötü enerjilerden ve perilerden koruduğuna olan inançtır. At nalının nazardan koruduğuna da inanılmaktadır.

At Nalı Büyüsü
At Nalı Büyüsü

At Nalı Büyüsü

Bizim kültürümüzde, hem soğutma amaçlı at nalı büyüsü yapılmakta, hem de bağlama büyüsü olarak at nalı büyüsü yapılmaktadır. İnternette konuyu araştırırken, her sitede anlamlı anlamsız, dolu ve boş yorumlarla dolu türlü türlü yazılar göreceksiniz. Kimisi, illa ki İbranice tılsımların kullanılması zorunludur der, kimisi havas ilimleri yeterlidir der. Herkes bu atıp tutmanın serbest olduğu alanda, bol bol atıp tutar. At nalının üzerine, işlem yapılacak kişinin isminin ve annesinin isminin yazılması, ondan bir parça saç alınması, saçın nal ile beraber yakılması gibi bir çok tarif verilir ama hiçbir zaman tılsım yani sembol verilmez.

Özetle internetten elde edeceğiniz bilgilerle, at alı büyüsü yapmanız mümkün değildir. Bu tılsımların internette yayınlanması, kötü niyetli insanlar için bulunmaz bir malzeme olabilir. Ayrıca tılsımları bilen kişiler de bu sembolleri ve ritüel akışını öğretmezler. Bu büyüyü yapmak istiyorum diyenlerin de cinlerle uğraşmak zorunda kalma riski vardır. Bu tılsımları koruyan onlarla harekete geçen koruyucu güçlerin olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu nedenle, at nalı büyüsü ile uğraşmak yerine, derdinizi medyum Yahya hoca ile paylaşın, size farklı çözümler sunmasını isteyin. Havas gizli ilimleri, binlerce bağlama ve ayırma tılsım dua ve vefkleri ile doludur.


0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir