Havas İlmi Nedir?

Havas ilmi büyü önermez, vefklerle insanların sorunlarına çözüm aranır. Büyük oranda da bu işlemler başarılı olur. Havas, islam dininin çizdiği çerçevede


Manevi, derin, nasıl çalıştığı kavranamayan, çok eskilere dayanan, belli bir zümrenin bilmesine ve uygulamasına izin verilen gizli öğretilere havas ilmi adı verilir. Bu geniş sahada, hüddam ilmi, vefk ilmi, astroloji ilmi, remil ilmi, burçlar ilmi, fizyonomi ilmi, esmaül hüsna hikmetleri gibi ilimler yer alır. Bu ilimlerden en sık kullanılanları, vefk ilmi ve astroloji ilmidir. Hüddamların isimleri herkesçe bilinmez, o isimlerle zikredildiklerinde ( belli sayıda ) gelirler. Cinler için de aynı şey söz konusudur. İsimlerinin yanlış kişilerin eline geçmesi istenmediği için bu ilimler gizli tutulmaktadır. Ama günümüzde internet, sır olan her gizemi açığa çıkarmaya imkan veriyor. Artık sosyal ağlarda, büyü işlemleri açık ve seçik olarak tarif ediliyor hatta uygulanıyor.

Havas İlmi
Havas İlmi

Havas İlmi Ne İşe Yarar?

Manevi işlemler, birçok problemin çözümü için kullanılabilir, bu manevi çözümler nelerdir? Cinlerden gelecek zararları önlemek, nazar etkisini, kara büyü etkisini yok etmek, bazı ruhsal sorunlara çözüm olmak, kısmet açmak, şanssızlığı ve kısmetsizliği engellemek, başarı elde etmek, astral varlıklarla iletişim kurmak, evlenmek işe girmek kazalardan belalardan korunmak gibi binlerce farklı sorun için, havas gizli ilimler kullanılabilir.

Kimler Kullanabilir ?

Havas gizli ilimlerde, kendini yetiştiren herkes kullanabilir, doğuştan bu işe meyilli olma şartı yoktur. Bu ilim, birçok başka ilmi de kapladığı için ve bunlar birbirine bağlı oldukları için çok uğraş gerektirir. Mesela, vefk yazımı için, kişinin burcu astroloji haritası bilinmelidir, bilinmezse uğurlu zamanlar tespit edilemez. Büyü bakımı yapılacaksa su falı ya da hüddamdan yardım almak gerekir, hiç hüddam ile kontak kurmamış kişiler, bu işi eksik yapar.

Büyü İlmi midir?

Havas ilmi büyü önermez, vefklerle insanların sorunlarına çözüm aranır. Büyük oranda da bu işlemler başarılı olur. Havas, islam dininin çizdiği çerçevede hareket eder, iblise hizmet eden varlıklarla kontak kurmaz, bu varlıklar şeytani ve rahmani olarak iki kısma ayrılmaktadır. Burada söz konusu olan, rahmani varlıkların yani hizmetlilerin, isimlerini verir. Onları sevk için nasıl vefk yazılacağını, duaları ve tılsımları içerir. Bu öğretiler büyünün dışındadır.


0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir