Kabala Büyüsü

Kabala büyüsü yapabilmek için, sadece bu gizli öğretilerde yer alan, sembollerin bilinmesi yeterlidir. Genelde Süleyman mührü sembolü içine yerleştirilen tılsımlarla yapılır.


Kabala büyüsü, İbranice kökenli bir kelimedir yazışma da gelenek anlamına gelmektedir. Kabala kökü Yahudi mistisizmine dayanıyor. Bilindiği gibi bütün dinlerin kendi alt grubunda mistik Öğretiler, yüzyıllardan beri belirli bir sınıfın tasarrufu altında günümüze kadar geliyor. Kabala öğretileri de aynı şekilde Yahudi mistisizmine dayanan gizli bir öğreti olarak günümüze kadar gelmiştir. Bu öğretiyi özel kılan şey, çok fazla sembol tılsım ve büyü yapma aracını içermesi, insanın var oluşunun nedenini ve nasılını araştırmasıdır.

Kabala Büyüsü
Kabala Büyüsü

Kabala Mistik Yahudi Öğretisi

Bu Yahudi öğretileri Yehova ile ölümlü evrenin arasındaki ilişkiyi felsefi bir bakış açısıyla inceler. Bu öğreti  belli bir zümreye ait olarak saklanır ve halka kapalıdır. Konu gizem ve sırlar olunca büyü ve Kabala  kavramları mutlaka yan yana gelecektir.  Nasıl ki bizde Havas ilimleri gizli öğreti ise, Yahudilerde de Kabala bir gizli öğretidir. Kabala öğretisinde, fiziksel evreni yöneten manevi  sistemin kanunları ve güçlerine açıklık getirilmeye çalışılır.  Bu öğreti temel alınarak yazılmış olan kitapları takip eden insanların, manevi dünyayı nasıl kendi çıkarlarına uygun olarak kullanacağına dair gizli öğretiler de vardır. Bu öğretinin temel uğraşı, insanın nasıl yaratılmış olduğu bir insanın daha yüksekteki astral seviyelerde nasıl faaliyette bulunacağı konusunu araştırmaktır.

Kabala Büyüsü

Yıldız sembolü ya da iç içe geçmiş üçgen sembolleri ile, İbranice harfler kullanarak hazırlanan kabala büyüsü, sağlık, mutluluk, huzur, parasal zenginlik, aşk gibi konularda çözüm için yapılabilir. Kabala büyüsü yapabilmek için, sadece bu gizli öğretilerde yer alan, sembollerin bilinmesi yeterlidir.  Genelde Hz. Süleyman mührü (yıldız) sembolü içine yerleştirilen tılsımlarla yapılır. Yıldızın her bir bölgesi, belli amaçlar için doldurulur. Yıldızın sol üst bölümü, aşk tılsımının yeridir. Buraya aşk tılsımı yerleştirilir. Para kazanmak isteyenler için ise yıldızın sol alt bölümü doldurulur. Sağ üst kısmı aile sahibi olmak isteyenler, sağ alt kısmı da çocuk sahibi olmak isteyenler içindir. Yani bu yıldız içine, her bölüm için, saman kağıdı kemik tozu hatta gümüş malzemesi kullanarak, işlem yapılır.


0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir