Kimler Gizli İlimler İle Uğraşır


Gizli ilimler, oldukça etkili olan ancak az sayıda kişinin bilip uyguladığı, normal fizik kurallarının ötesinde, metafizikten ve büyüden faydalanılarak yapılan öğretilerdir. Gizli ilimler, İslami kurallardan, büyüden ve çeşitli paranormal uygulamalardan faydalanmakla beraber bahsi geçen tüm bu durumlardan çok daha etkili ve karmaşık bir sistemdir. Medyumlar tarafından uygulanmakta olup, konusunda uzman olan medyum hoca sayısı çok fazla değildir. Eskilerden günümüze kadar bu ilimler hakkında sayısız araştırma yapılmış. Bugün hala bazı üniversitelerde bu konuyla ilgili çeşitli kürsüler ve kurumlar çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak gizli ilimler konusu esrarengiz ve efsunlu olma özelliğini sürdürmeye devam etmektedir. Medyum Yahya Avunç olarak ben de, sahip olduğum özel yetenek ve ilmi bilgilerim sayesinde bu ilimler konusunda engin tecrübelere sahibim.

Kimler Gizli İlimlerle Uğraşır

Kimler Gizli İlimlerle Uğraşır
Kimler Gizli İlimlerle Uğraşır

Eski çağlardan bu yana saklı ilimler üzerine oldukça sınırlı kaynağa ulaşılabilmiştir. Birkaç el yazması eski kitap dışında, bu konuda yazılı dokümana ulaşmak mümkün olmamıştır. Bunun en önemli sebebi gizli ilimler ile uğraşan az sayıdaki medyum hocanın, bu işi büyük bir gizlilik içinde sürdürüyor olmalarıdır. Saklı ilimler ile ilgilenen medyumlar bu konudaki durumlarını veya icraatlarını ailelerinden bile saklarlar. Bu ilimler genel olarak bakıldığında özel sezgilere ve güçlere sahip olan kişiler arasında usta-çırak ilişkisi şeklinde nesilden nesile aktarılmaktadır. Medyum Yahya Avunç olarak, sahip olduğum gizli ilimler bilgi ve birikimlerimi sadece özel durumlarda kullanmaktayım.

Gizli ilimler ile uğraşan kişilerin bedenen herhangi bir engeli olmamalıdır. Bunun yanı sıra beden ve ruh sağlığı yerinde, vücut olarak dirençli ve güçlü olmaları da gerekmektedir. Saklı ilimler ile uğraşmak yüksek zeka düzeyi de gerektirmektedir. Keskin bir hafıza ve zekaya sahip olmayan medyumlar bu konuda kesinlikle ustalaşamaz, üstat konumuna gelemezler. Medyum Yahya Avunç ismi uzun yıllardır bu ilimlerde gösterdiği başarılı performanslarla anılmaktadır.

Medyumlar Tarafından Bilinen İlimler

Gizli ilimler içinde yaygın olan ve en çok bilinenlerin başında havas ilmi gelmektedir. Bu gizli ilim İslam ülkelerine özgü bir ilim şeklidir. Halk arasında muska yapmak olarak da bilinen bu ilim dini kurallar ve ritüllerle büyülerin birleşiminden oluşmuş bir çalışmadır. Havas ilmi hususunda ise az sayıda medyum tarafından ustalaşılmış ve icra edilmektedir. Havas ilmiyle uzun yıllardır ilgilenen Medyum Yahya Avunç olarak kendime ait pek çok formülü büyülerimde uygulamaktayım. Çok az kişinin hakim olduğu bu ilim, medyumluk mesleğimin temel taşlarından biridir.

Gizli ilimler arasında metamorfoz yani kılık değiştirme veya başka bir varlığa dönüşme durumu da yer almaktadır. Halk arasında dinsel bir ritüel ve yücelik olarak bahsi geçiyor olsa da metamorfoz aslında derin bilgi gerektiren bir ilimdir. Zihin okuma ve bilinç kontrolü de bu ilimler arasında sayılmaktadır. Zihin kontrolü konusundaki bilgiler çok gizli olup, devlet yöneticileri tarafından bile kontrol altına alındığı ve saklandığı görülmüştür.

Medyum Yahya Avunç olarak, tüm sorunlarınız için sizlere bir telefon uzaklığındayım.


0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir