Ledün ilmi

Ledün ilmine vakıf olan biri, evrende hem görünen hem görünmeyen birçok şeyin gizemini bilir, geçmiş ve geleceğin bir kısmı ona kapalı değildir. Her olayın iç


Her insanın sahip olmasının mümkün olmayacağı sadece takva sahibi, kendini Allah’a adamış, ulvi insanlara bahşedilen gayb ilimlerinden biri olan ledün ilmi, gayb ilmi olduğu için insanın kendi çabasıyla ve sahip olduğu meziyetleriyle elde edebileceği bir değer değildir. Ledün ilmi sadece Allah’ın belli ölçüde izin verdiği, belli sayıda salih kullara  bahşedilen bir ilimdir. Ledün ilmi kitap okumak araştırma yapmak pozitif bilimleri tahsil etmek ile elde edilemez.

Ledün ilmi
Ledün ilmi

Kendini tamamen Allah’a adayan, tüm dünyevi zevk ve çıkarlardan uzak yaşayan, tasavvufta derinleşen, tüm hayatını Allah’a ibadet için adayan seçkin kullara verilebilir. Bu gizli ilimler, kainatın bazı sırlarına vakıf olmayı da beraberinde getirdiği için, bu işleyişe katılma, akışı değiştirme gibi güçlere sahip olunabilir. Hz Hızır (as) ile Hz Musa (as) kıssasını Kuran’dan okuyanlar, derinliği, zamanı kuşatma gücü hakkında bilgi sezgi sahibi olabilirler. Dünyevi işlere dair ilimleri, herkes bir şekilde azimle ve çalışarak öğrenebilir, ancak bu yolla alınamaz.

Ledün İlmi Eşyanın Hakikatini Gösteren İlimdir

Ledün ilmine vakıf olan biri, evrende hem görünen hem görünmeyen birçok şeyin gizemini bilir, geçmiş ve geleceğin bir kısmı ona kapalı değildir. Her olayın iç yüzünü, nereye ilerleyeceğini bilir. Bu ilmi bilen bir zat için, bilmediği çok az sır kalır. Bazı okuyucular, medyumlar bilir mi diye merak edebilir. Medyum olmak ile bu ilim alınamaz. Sadece gözle göremediğimiz manevi güçlerin yönlendirilmesinin bazı anahtarları elde edilebilir. Bu anahtarlar ( vefk, büyü) insanların hayatını değiştirme gücüne sahiptirler.

Havas ilimlerine aşina olan gerçek medyumlar, bu araçları kullanarak, astral boyuttaki varlıkları – enerjileri harekete geçirebilirler. Bir insanın doğduğu tarih bilgisinden yola çıkarak, seviye karakter, eğilim belirleme, astral varlıkların musallatını tespit etme, enerji alanına ilişkin işlemler yapma gibi beceriler kazanırlar.  İmtihan alanında, sırları keşfettikleri için, bu imtihana da tabi olmazlar. Örnek Hızır (a.s) ve bazı peygamberlere ledün ilmi verildiği için, eşyanın kainatın hakikatine aşinadırlar.


0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir